ساختار پوست چگونه است؟

ساختار پوست چگونه است؟
0

پوست ظاهری پیچیده و زیبا دارد و در برابر حرارت، نور آفتاب، آسیب و عفونت مثل یک سپر دفاعی عمل می کند. پوست یکی از مهمترین عضوهای دریافت حس در بدن است. در این ویدئو درباره ی ساختار پوست و مزیت های آن توضیح خواهیم داد.