ملاسما یا لک بارداری چیست؟

ملاسما یا لک بارداری چیست؟
0

ملاسما یا لک بارداری ابتدا بصورت لکه های قهوه ای کم رنگ ظاهر می شود و بتدریج اندازه آن بزرگتر و رنگ آن تیره تر می شود وگاها در موارد شدید مناطق وسیعی از صورت را درگیر میکند. سه عامل ژنتیک، هورمون و نور آفتاب در بروز و تشدید آن نقش دارند که نقش عوامل هورمونی بارزتر وآشکارتر است. در این ویدئو درباره ملاسما یا لک بارداری بیشتر توضیح خواهیم داد. برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله “انواع لک صورت” را بخوانید.